Виды спорта
足球 [zúqiú] - футбол
篮球 [lánqiú] - баскетбол
网球 [wǎngqiú] - теннис
拳击 [quánjī] - бокс
体操 [tǐcāo] - гимнастика
举重 [jǔzhòng] - тяжёлая атлетика
羽毛球 [yǔmáoqiú] - бадминтон
棒球 [bàngqiú] - бейсбол
游泳 [yóuyǒng] - плавание
划船 [huáchuán] - гребля
花样滑冰 [huāyànghuábīng] - фигурное катание